Avís legal

Informació legal i política de privacitat
Les presents disposicions regulen l'accés i l'ús de l'servei de la pàgina web que FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, SL, Sant Joan Despí, c / Vallespir, 13 (Pol. Ind. Fonsanta) 08970, posa a disposició dels usuaris, essent el domini www.telecomfalcon.com/ (d'ara en endavant Web)
En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:
Titular d'el domini: FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L. amb domicili a Sant Joan Despí, c / Vallespir, 13 (Pol. Ind. Fonsanta) 08970, CIF B60565314
La utilització de la Web atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. L'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal cada vegada que vulgui accedir a les informacions contingudes en la web, ja que el mateix podria haver sofert modificacions.
El web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara "els continguts") a Internet pertanyents a FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L.- o als seus llicenciants als quals l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l'Usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual en serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L. ofereix a través del seu portal.

Política de privacitat
La teva privacitat i seguretat són importants per a nosaltres. A continuació, t'expliquem quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com els utilitzem. T'animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web.
Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.
FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L. ha adequat aquesta web a les exigències de l'Reglament General Europeu de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals. Compleix també amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals
FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L,
Sant Joan Despí, c/Vallespir, 13 (Pol. Ind. Fonsanta) 08970,
Correu electrònic: info@falconradio.es
Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de "Clients".
Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per enviar un correu a titular, subscriure o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. Al facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L, només com es descriu en l'avís legal i la present política de privacitat.
A FALCON RÀDIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L hi ha diferents sistemes de captura d'informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el següent fi per cada sistema de captura (formularis):

Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, Direcció, per respondre als requeriments dels nostres clients. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualsevol altra consulta que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació.

Envío de contenidos de publicidad: En este caso, solicitamos los siguientes datos personales: Nombre, Email, Dirección, para gestionar la lista de suscripciones, enviar boletines, promociones y ofertas especiales, facilitados por el usuario al realizar la suscripción. Dentro de la web existen un formulario para activar la suscripción. Los boletines electrónicos o newsletter están gestionados por Mailchimp, plataforma de marketing online operada por The Rocket Science Group LLC, empresa ubicada en el Estado de Georgia de USA y que ha suscrito y certificado el cumplimiento del EU-US Privacy Shield Framework tal como puedes comprobar en la página web del Departamento de Comercio de Estados Unidos www.privacyshield.gov . Te informo que los datos que facilitas estarán gestionados la plataforma Mailchimp indicada. Ver política de privacidad en www.mailchimp.com
Existen otras finalidades por la que tratamos tus datos personales:

  • Para garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso y la ley aplicable. Esto puede incluir el desarrollo de herramientas y algoritmos que ayudan a esta web a garantizar la confidencialidad de los datos personales que recoge.
  • Para apoyar y mejorar los servicios que ofrece esta web.
  • También se recogen otros datos no identificativos que se obtienen mediante algunas cookies que se descargan en el ordenador del usuario cuando navega en esta web que detallo en la política de cookies.
  • Para gestionar las redes sociales. FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L puede tener presencia en redes sociales. El tratamiento de los datos que se lleve a cabo de las personas que se hagan seguidoras en las redes sociales de las páginas oficiales de adade.es, se regirá por este apartado. Así como por aquellas condiciones de uso, políticas de privacidad y normativas de acceso que pertenezcan a la red social que proceda en cada caso y aceptadas previamente por el usuario. Tratará sus datos con las finalidades de administrar correctamente su presencia en la red social, informando de actividades, productos o servicios de FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L. Así como para cualquier otra finalidad que las normativas de las redes sociales permitan. En ningún caso utilizaremos los perfiles de seguidores en redes sociales para enviar publicidad de manera individual.

Legitimación para el tratamiento de tus datos
La base legal para el tratamiento de sus datos es la existencia de un contrato o relación precontractual.
Para contactar o realizar comentarios en esta web se requiere el consentimiento con esta política de privacidad.
La oferta prospectiva o comercial de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato de suscripción.

Categoría de datos
Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos. No se tratan categorías de datos especialmente protegidos.

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras que se mantenga la relación contractual, no se solicite su supresión por el interesado y no deban eliminarse por ser necesarios para el cumplimiento de una obligación legal, para la formulación, ejercicio y defensa de reclamaciones, o cuando se requiera su conservación para posibilitar la aplicación de algún beneficio, descuento o ventaja promocional para el cliente.
En caso de que el usuario retire su consentimiento al tratamiento de sus datos o ejercite los derechos de cancelación o supresión, sus datos personales se conservarán bloqueados a disposición de la Administración de Justicia durante los plazos establecidos legalmente para atender a las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de los mismos.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

Email marketing: Mailchimp
Google Analytics: un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).
Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en tu ordenador, para ayudar a FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso de la web (incluyendo tu dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L estamos tratando datos personales que me concierne, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a:

 

  • Solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado
  • Solicitar su rectificación o supresión
  • Solicitar la limitación de su tratamiento
  • Oponerse al tratamiento
  • Solicitar la portabilidad de los datos

El Usuario y/o Cliente podrá ejercitar cualquiera de los derechos informados en el párrafo anterior, mediante el envío de un correo electrónico indicando el derecho que ejercita dirigido a FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L dirección info@falconradio.es , o bien mediante el envío de una carta firmada dirigida FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L, 08970 Sant Joan Despí, c/Vallespir, 13 (Pol. Ind. Fonsanta) adjuntando en ambos casos una copia del DNI, N.I.E o pasaporte y la documentación que, en su caso, fundamente la petición.
Se informa al Usuario y/o Cliente que puede dirigir cualquier tipo de reclamación en materia de protección de datos personales a la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es, Autoridad de Control del Estado español.

Propiedad intelectual de los contenidos del website
FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L, por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L. El Usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad intelectual e industrial titularidad de FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado.

Exención de responsabilidad por los contenidos y servicios prestados
FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L, no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera ocasionar el Usuario, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

 

FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L, se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.


En ningún caso FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L, asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.


FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L, se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.
FALCON RADIO AND ACCESSORIES SUPPLY, S.L, podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.